วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 13


      จัดการเรียนการสอนในระดับชั้น ป.4 และ ป.5 ตามที่ได้รับมอบหมาย  จัดป้ายนิเทศวันแม่ และจัดแสดงผลงานของนักเรียนในแต่ละระดับชั้น ในวันที่ 7 สิงหาคม 2555 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันแม่  วันที่ 8-10 ส.ค. 2555 ได้ควบคุมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอำเภอที่โรงเรียนเชียรใหญ่ ทำหน้าที่นำเชียร์ในวันที่ 10 ส.ค. 2555 และวันที่ 12 ส.ค. 2555
ร่วมกิจกรรมจุดเทียนถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ณ ที่ว่าการอำเภอเชียรใหญ่
ในตอนกลางคืน
           

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น