วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 14

               จัดการเรียนการสอนในระดับชั้น ป.4และป.5 ตามปกติ ฝึกซ้อมนักเรียนที่จะไปแข่งขันทักษะทางวิชาการทางคณิตศาสตร์ ณ โรงเรียนบ้านบางพระ วันที่  15 ส.ค. 2555
เป็นตัวแทนคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์พานักเรียนไปแข่งขันทักษะทางวิชาการ
คณะครูไปอบรมคุณธรรมระหว่าง วันที่ 15-18 ส.ค. 2555 ที่ค่ายวชิราวุธ  อำเภอทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น