วันจันทร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2555

ผลการปฎิบัติงานสัปดาห์ที่ 15

         จัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ป.4 และ ป.5 ตามปกติ ยืนเวรรับส่งนักเรียน
หน้าโรงเรียน ดูแลให้นักเรียนทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน ช่วยครูถ่ายเอกสารจัดทำแบบฝึกทักษะให้นักเรียนชั้น ป.2 ช่วยครูตรวจเช็คความเรียบร้อย และลงทะเบียน tablet ทีจะให้นักเรียนชั้น ป.1 ร่วมกับเพื่อนจัดทำโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและร่สมประชุมครูในวันอาทิตย์ที่ 26 ส.ค. 2555  เพื่อวางแผนพัฒนาการศึกษาและกำหนดวันสอบปลายภาคไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น