วันจันทร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2555


ผลการปฎิบัติงานสัปดาห์ที่ 16

           จัดการเรียนการสอนในรายวิชาคณิตศาสร์ ในระดับชั้น ป.4และป.5 ตามที่ได้รับ
มอบหมาย ช่วยครูฝึกซ้อมนักเรียนที่จะไปแข่งขันทักษะทางวิชาการ  ช่วยครูถ่ายเอกสารเพื่อประกอบการเรียนการสอนของนักเรียนชั้น ป.2  ยืนเวร รับ-ส่ง นักเรียนหน้าโรงเรียน ตรวจความเรียบร้อยบริเวณที่นักเรียนทำความสะอาด เข้าร่วมกิจกรรมฝึกสมาธิกับคณะครูและนักเรียน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น