วันจันทร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2555


ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 17

        จัดการเรียนการสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้น ป.4 และ ป.6 ตามปกติ
นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ที่ โรงเรียนหัวไทรเรือนประชาบาล
วันที่ 3-5 กันยายน 2555 และเข้าชมการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น