วันจันทร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2555


ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 18

           จัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้น ป.4 และ ป.5 ตามที่ได้รับมอบหมาย
ช่วยครูจัดทำโครงการเศษฐกิจพอเพียงและจัดป้ายนิเทศ ช่วยจัดสถานที่ในการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ และนำนักเรียนในระดับชั้น ป.4-ป.5 ร่วมกับนักเรียนต่างโรงเรียนในเครือข่าย
 ที่ 4  เข้าค่ายวิทยาศาสตร์ วันที่ 13-14 กันยายน 2555ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น