วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555


ตารางสอนรายวิชาคณิตศาสตร์
โรงเรียนบ้านปากเชียร   ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
ผู้สอนนางสาวสุจารี  หนูพลิบตา

วัน/เวลา
08:30-09:30
09:30-10:30
10:30-11:30
11:30-12:30
12:30-13:30
13:30-14:30
14:30-15:30
จันทร์
คณิต ป. 5
คณิต ม.1
พักเที่ยง
อังคาร
คณิต ป. 5
พุธ

คณิต ม.1
พฤหัสบดี
คณิต ป. 5
ศุกร์
คณิต ป. 5 .
คณิต ม.1
คณิต ป. 5


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น